Phần mềm order bằng điện thoại quán cafe, nhà hàng có diện tích rộng

Quán cà phê này đã dùng phần mềm 10 năm qua và đã đem lại nhiều hiệu quả kinh doanh giúp quán quản lý tốt trong suốt quá trình kinh doanh vừa qua. 
Quán cafe sân vườn dùng phần mềm order bằng điện thoại
Từ nhận thức về vai trò của phần mềm giúp quản lý chặt chẽ hơn, tiết kiệm hơn và tăng năng suất, quán muốn thay đổi cách làm và cho triển khai giải pháp phần mềm order bằng điện thoại nhưng công ty phần mềm đang sử dụng không có giải pháp order bằng điện thoại. Và qua sự giới thiệu cũng như tìm hiểu, chủ quán đã liên hệ và sử dụng phần mềm order bằng điện thoại của Dân Trí Soft.

QUÁN CAFE DIỆN TÍCH RỘNG SỬ DỤNG ORDER BẰNG ĐIỆN THOẠI

Với quán cafe rộng hơn 4.000m2 khi áp dụng order bằng điện thoại sẽ ngay lập tức phát huy được sức mạnh của công nghệ hiện đại như:
- Ít nhất 6 nhân sự bị tinh giản.
- Tốc độ phục vụ tăng 50%.
- Khách hàng hài lòng hơn nhờ phục vụ nhanh hơn chuẩn hơn, ra món nhanh hơn.

Mà quán chỉ cần đầu tư thêm cái mordem phát sóng wifi để phục vụ nhân viên order nội bộ chỉ 2 triệu.

www.DanTriSoft.com | Phần mềm tinh gọn nhất và phổ biến nhất
0 Nhận xét