Khắc phục các lỗi cơ bản thường gặp khi cài đặt SQL phần mềm quản lí bán hàng Dân Trí SoftError 916 - Không cho mở cửa sổ để add Database

Error 916 - Không cho mở cửa sổ để add Database
Nguyên nhân: Lỗi này xảy ra do bạn mở SQL Studio ở chế độ thường nên Window không cho bạn thực hiện thao tác này.
Khắc phục: Bạn cần chạy SQL Studio ở chế độ Admin.

Error 5120: Đã cho chọn tới Database nhưng khi nhấn OK lại hiện ta lỗi.

Error 5120: Đã cho chọn tới Database nhưng khi nhấn OK lại hiện ta lỗi.

Nguyên nhân: Xảy ra lỗi trên là do bạn chưa set full quyền truy cập vào 2 file *.mdf và *.ldf
Khắc phục: Bạn thực hiện theo Video. sau khi thực hiện xong theo video bạn có thể thêm Database vào bình thường.Vẫn không đăng nhập được: Sau khi khắc phục được lỗi nêu ở trên và thêm Database thành công nhưng bạn vẫn không vào được phần mềm.


Nguyên nhân: Database được thêm chưa được tích hợp với phần mềm.
Khắc phục: Bạn tìm theo đường dẫn: C:\DanTriSoft\Restaurant hoặc C:\DanTriSoft\Pos. Tìm đến và chạy ở quyền Admin file SetupDatabase.exe là có thể đăng nhập được vào phần mềm.


0 Nhận xét