Phần mềm Online hay Offline

Khác biệt Phần mềm quản lí bán hàng Offline và Online của Dân Trí Soft

Hiện nay Dân Trí Soft đang cung cấp 2 dòng phần mềm chuyên biệt cho 2 nhu cầu khác nhau của khách hàng.

Nội dung
Phần mềm Offline
Phần mềm Online

Giao diện bán hàng

Giao diện cơ bản

Giao diện dễ cho việc bán hàng. Thuận tiện cho việc của nhân viên bán hàng, dễ tìm kiếm hơn.Giá phần mềm

Mua 1 lần dùng vĩnh viễn
Giá mua từ 3.450.000đ
Chi phí đào tạo: 4.500.000đ


Thuê báo tháng từ 99.000đ
Chi phí khởi tạo: 990.000đ
Chi phí đào tạo: 4.500.000đ


Hỗ trợ

Hỗ trợ 24/7 tất cả các vấn đề
của khách hàng.

Hỗ trợ 24/7 tất cả các vấn đề
của khách hàng.


Báo cáo quản trị


Báo cáo từ cơ bản đến
các báo cáo nâng cao
Báo cáo doanh thu cơ bản


Bảo mật

Bảo mật 100%

Dữ liệu được lưu trữ trong ổ D
của máy khách hàng


Dân Trí Soft cam kết bảo mật.

Dữ liệu được đặt trên đám mây.

Sửa hóa đơn

Hỗ trợ sửa hóa đơn
theo nhu cầu

Hỗ trợ sửa hóa đơn
theo nhu cầu


Quản lí kho
Định lượng


Có - Chặt chẽ

Có - Chặt chẽ

Phân quyền nhân viênCó - Chặt chẽ


Có - Chặt chẽ

Giao ca

In phiếu kết ca, chuyển ca

Tổng kết doanh thu ca

Sử dụng trênChạy trên ổ C


Chạy trên trình duyệt web

logo NCC 

Về cách thức vận hành của phần mềm phiên bản Web được kế thừa rất nhiều yếu tố của bản Offline nên khá thuận tiện cho quá trình thao tác và quản lí của doanh chủ cũng như nhân viên kinh doanh.
Chi tiết phần mềm Online: https://goo.gl/WnddQn
0 Nhận xét